Ön a Patakinfó archívumát böngészi! Ezek az oldalak 2019.november 26-tól már nem frissülnek .

Civil Kerekasztal

Május 26-án lejár a jelenlegi Közművelődési Tanács három éves mandátuma. Ezúton hívjuk fel a sárospataki civil társadalom figyelmét a Tanács újra alakításának szükségességére, és módjára!

"A közösségi művelődés túlbecsülése nélkül korunk közösségi értéket tagadó folyamataiban szakmánk felelősségéről, cselekvési lehetőségeinkről gondolkodva vallom: az ember minősége, a másik emberhez, és a nemzet kultúrájához való viszonyában jelenik meg. „Régi tömlőbe ne tégy újbort, mert szétrepeszti azt” - olvastam valahol. Igazsága megfontolandó és figyelmeztető a népművelés, a közösségi művelődést szolgáló művelődési házak megújításának feladatában." (F. Gál Sándor)

Mindenki azokat a dolgokat ítéli meg helyesen, amelyeket ismer, és ezeknek jó elbírálója; tehát az egyes kérdésekben a szakember, egyetemlegesen pedig az általános műveltségű ember ítél helyesen.

A Sárospataki Közművelődési Tanács és a Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület elkészítette a város Közösségfejlesztő Közművelődési Koncepcióját. A tervezetet a mai napon eljutattuk az önkormányzathoz. A dokumentum megtekinthető a „Tudástár” rovatunk végén. Esetleges hozzászólásokat még mindig szívesen fogadunk a koncepció tervezetéhez.

A Kerekasztal kialakítása és működési rendjének meghatározása.

A működési területén lévő civil szervezetek feltérképezése (civil kataszter létrehozása) összefogása a szövetségi kereteken belül.

A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség biztosítása a szervezetek között.

Aktív részvétel a város életében.

A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések szükség szerinti támogatása, figyelemmel kísérése.

A rendszerváltás előtti időszakot vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a mai értelemben vett „civilkedés” nem volt elterjedt. Nem is lehetett, hiszen a párt-állami korszak jellemzője éppen az volt, hogy korlátok közzé szorítsa a szólás és véleményszabadságot. Ha mégis voltak próbálkozások, azt civil ellenállásként tartotta szemmel a hatalom. A fordulat - részben - a rendszerváltozás után kezdett teret nyerni. A várakozással ellentétben azonban lényegesen kisebb hatásfokkal, mint azt sokan szerették volna. - Vajon miért? - Erre több fajta választ is találunk.

Néhány sárospataki civil szervezet és sárospataki polgár célul tűzték ki, hogy létrehozzák Sárospatakon a Sárospataki Civil Kerekasztalt az alábbi általános célok megjelölésével:

Civil Kerekasztal összefogja, segíti, fejleszti és kiszélesíti Sárospatak városában az állampolgárok aktív részvételén alapuló civil közösségek tevékenységét.

Ennek érdekében szorgalmazza, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtését, fejlesztését, a finanszírozás forráshelyeinek feltárását.

Oldalak