Ön a Patakinfó archívumát böngészi! Ezek az oldalak 2019.november 26-tól már nem frissülnek .

A hivatalos sikerpropaganda látványos bukása

 

Infrastruktúra állapota

 

Gödrös, kezeletlen utcák, a fő Rákóczi utca járdáján a legkisebb eső is pocsolyákat hoz létre, a strand, amely a város egyik legnagyobb vonzó ereje lehetne nincs kifejlesztve, téliesítve. Lehet itt egyáltalán város stratégiáról beszélni? Bezzeg FŐTÉR (800 évig megvoltunk nélküle), dísz árusor és bejárat a strandon (árából téliesíteni lehetett volna legalább egy részét), iskola bővítés (az egyre fogyó lakosságnak) és piac lebontás (egész télen szabad ég alatt működött, az újat csak tavasszal kezdték építeni). Ezekre feltétlen szükség volt,. Munkahely teremtő beruházásokról "hallgatnak a múzsák".

Végardó, mint a város egyik turisztikai célterülete alulreprezentált az infrastrukturális fejlesztéseknél és karbantartásoknál. Az egyik látogatott szolgáltató (Lovas tanya) tengelytörő úton közelíthető csak meg.

 

Város arculati jellemzői (városmárka?)

A város hosszú évek óta "híres iskolavárosként" él az emberek tudatában, amelyhez hozzákapcsolódik a Rákóczi család által oly fényessé tett történelmi időszak, és ennek napjainkban is sok turistát vonzó tárgyi emlékei. A termálvíz is olyan érték, ami elválaszthatatlan a város múltjától, jelenétől... jövőjétől. Szinte minden nem pataki származású ember ezen szakkal illeti: „Egy hangulatos, szép kisváros.” Igen, kisváros, amelynek igen értékes kulturális és történelmi hagyományai vannak és kiváló földrajzi adottságai: termál, folyó, hegy, tokaji bor. Ezek mindegyike külön-külön is nagy idegenforgalmat indukáló tényező, de mintha a város nem tudna élni ezen lehetőségekkel.

Vár + Bodrog + Rákóczi (Lorántffy, Comenius)

Vár, főiskola épülete, Nagykönyvtár.

A VÁR, "PATAKCSOPORT", PATAKI TÁL

„Patak” védjegy bevezetése (képző- és népművészeti tárgyak, termékek és szolgáltatások hiánya) A Vár negyed - mint Tematikus Népi Piac Tér (a Templomtól a Vörös toronyig) - Történelmi Városi Vásári Promenád kialakítása - korhű népi piacokkal, vásárral, népzenével! Patak mint Térségi Agrár Logisztikai Központ - A Bodrogköz, Hegyalja és Zemplén kistermelőinek integrált piacszervezői helye, tere! A Nyelvek Városa - magas szintű nyelvi képzések: szlovák, lengyel, német, ruszin, és olasz, orosz...

Bodrog-parti Athén........

Az Arculat fontos része a város látványa, de hozzátartozik a kulturális élet, egyéb jellegzetességek, a városban lakók életérzése, magatartása, társadalmi élete stb.(identitás) Sajnos a városról szerzett szubjektív kép nem egyezik az objektív valósággal. A város nem képes kihasználni adottságait, hagyományait. Hiányzik a tudatos stratégia, a tudatos menedzselés.

Vár

Sárospatakon lakom születésem óta (24) nagyon szerettem ezt a várost, de most már kevésbé. Nagyon szomorú az a tudat, hogy a szép városból lassan egy ócska város lesz. Már félek végig menni az utcán, mivel a városban egyre több a hemzsegő cigány, a hajléktalan, na meg a rengeteg gazdátlan kutya. Szerintem az ideérkező turistáknak nem jó ez a kép. Valamit tenni kellene a kutyákkal, de nemcsak a belvárosban, hanem a különböző városbeli részeken (Bodroghalász, mivel itt a sok kutya gazda nem foglalkozik a kutyáikkal, nem érdekli őket, hogyha a kutyájuk kint van az utcán, hiába szólnak a gazdáknak az emberek, hogy a kis kedvencüket ne engedjék a z utcára, őket nem érdekli, bezzeg, ha másnak egyszer van kint az utcán a kutyája, akkor rögtön szólnak, rosszabb esetben feljelentik őket.) Én személy szerint nagyon félek minden kutyától-legyen az kicsi vagy nagy- jó lenne, ha ezt a problémát orvosolnák. A másik probléma, az hogy, sajnos rengeteg a hajléktalan Spatakon, miért nem csinálnak nekik egy hajléktalanszállót? Vagy annyi eladó épület, ház van, miért nem veszi meg az önkormányzat, vagy vki akinek sok pénze van és felújítanák, lenne a hajléktalan embereknek hol lakniuk. Vagy rengeteg kihasználatlan, romos, épület van, ezeket miért nem hasznosítják valamire? Nem ártana több rendőrt látni az utcán, akkor az emberek talán nem félnének végig menni a városon. Hiába lesz főterünk, de ez sem fogja hozni a turistákat, mivel elég rossz helyre rakták, nem oda kellet rakni, hanem ahol boltok, butikok vannak. Nem is tetszik nekem a főtér, elég rossz ott közlekedni,, minden fel van túrva a munkások alig dolgoznak...

Kevés, nem hangsúlyos. Hangsúlyt kellene helyezni: fürdő, Bodrog-folyó, Vár.

Vár, Iskolakert, Bodrog-folyó

Épített és természeti környezet- elhanyagolt

A város belső történelmi magja (a Várat kivéve) rossz állapotú, kialakítása 20-30 évvel korábbi "divat" szerinti. Sárospatak országosan ismert nevezetességei: Rákócziak, Református kollégium, iskolaváros, Bodrog, bor - nem jelennek meg hangsúlyosan, a város márka nem ezekből, nem ezekre épül. (Pedig ez stabil alap lenne.) A város márka ma hangsúlyozott elemei: Szent Erzsébet, Makovecz örökség - országosan nem ismertek, nem koherensek, illetve megosztóak. Szemben az előző sorral, amit minden magyar alapvető nemzeti értéknek tekint.

Szerintem egyedi és jól folytatható.

Város márka csak vágy szinten jelenik meg. Lehetőségei, adottságai vannak a városnak,ám a városvezetés tévúton jár! Nincs város marketing.

Barátságos, virágos, lepusztult

Van. PL: vár, Hild tér, Tengerszem, Bodrog és a Holtág ( mind egy-egy stílus)

A városmárka egy az egyben hiányzik. Nem látszik egységes koncepció abban a tekintetben, hogy mit jelent Sárospatak. Emlegetik Szent Erzsébetet, a Tokajit, a várat, a fürdőt, de egyikre se épült koncepció. Szent Erzsébet kapcsán várják, hogy jöjjenek zarándokok, de érdemi munka nincs mögötte, a Tokajiról annyit, hogy a Rákóczi Pince zárva, és még csak ki sincs normálisan táblázva, a vár és várkert területén történt változások a várostól függetlenül történtek, a fürdő meg olyan, amilyen...

Fontos a kiemelt helyek ápolása: Református Gimnázium, Rákóczi Vár környéke (Várnegyed) stb. megjegyzés: az, hogy a város legszebb és legpatinásabb épületei olyanoknak kerülnek kiutalásra, akik csak tönkreteszik azokat, több mint szomorú... a másik pedig a régi malom helyén álló üres telek kihasználatlansága... az épülő főtér látványán nem fog javítani... sőt.

Rossz utak , felesleges építkezések (pl. sétáló utca)

Első helyen A Pataki Vár Második A Református Kollégium Harmadik A Nagykönyvtár Negyedik A Művelődés Háza Ötödik A Főiskola

Egyre kopik a város igazi arculata. Akik pl. a 90-es években költöztek ide, egy üde, mozgó városba költöztek. Ennek több jele volt: teraszok nyáron, emberek ültek az asztaloknál, beszélgettek, együtt mozogtak; izgalmas kiállítások, kis galériák, művészek jelenléte a város életében; éttermek, amelyekben vendégek ültek; turisták, új arcok a város utcáin. Mára ebből semmi sem maradt, csak kapott falak (annak a néhány épületnek a kivételével, amelyet felújítottak), üres utcák és üres éttermek, bezárt vendéglők.

 

A városmárka kialakítása és működtetése csakis menedzsment szemléletű városvezetés mellett valósulhat meg, szigorúan betartva a következetességet: előzetes mérések, szakértői vélemények, tanácsadók segítsége után, arculati kézikönyv alapján, kiterjesztve a város egészére.

 

Kulturális, épített, természeti értékek, valamint elhanyagoltságuk/nem elhanyagoltságuk foka

 

Csak a tengő - lengő közmunkások, időszakos tevékenysége miatt látszik rendezettség. Viszont dicsérhető hogy a Rákóczi úton az épületek homlokzatát rendbe hozták. Munkahelyek nincsenek, a jövedelmek katasztrofálisak (országosan is), a szociális helyzet egyre rosszabb. A végző fiatalok nem tudnak elhelyezkedni, ezért többségük máshol keres állást, ezért jobban romlik a lakosság állapota, mint a hasonló létszámú városokban.

 

Vízi sport központ civil összefogással, vizes cégekkel, egyházakkal (református csónakház) – Lábasház, Göncfalvi Balázs, vizes egyesületek

 

 

 

 

A lakosság demográfiai, szociális, képzettségi, jövedelmi viszonyainak látható jelei a városba

 

Az országos átlag alatti jövedelmek, a nagyon szűkös munkalehetőség elhagyási pályára kényszeríti különösen a fiatalokat, de az idősebbek, akik mobilizálni tudták/tudják ingatlanjukat, szintén felkerekednek a megélhetés és/vagy a jobb megélhetés reményében. Így a város az elöregedés útjára lépett: egyre kevesebb a fiatal. A péntek esti és a vasárnap délutáni vasútállomási forgalom jól illusztrálja a tendenciát. Az egyre fokozódó munkanélküliség miatt a segélyezésre szorulók száma fokozatosan gyarapodik, ami egyre nagyobb összegeket követel. Ezt azonban nem tudja fedezni az a kevés ipari, mezőgazdasági ill. kereskedelmi szektorban termelődő anyagi forrás. Bár a fiatal diplomások munkahely hiányában nem térnek vissza a városba, vagy csak igen kevesen, mégis az az érzésem, hogy az értelmiségi réteg nagy számmal van jelen a város életében, bár nem kellően aktív (magamat is beleértve), ezért nem válik igazán szellemi elitjévé a városnak. Talán ennek az is oka, hogy szakmai kérdésekben is egymásnak feszülnek a politikai szekértáborok, és a közös célokért való együttgondolkodást helyettesítő klikkesedés kioltja az alkotó energiákat. Egyszerűen szólva: az aktuális politikai hatalom klientúrája az, amely áterőlteti akaratát, figyelmen kívül hagyva az egyéb megfontolásra érdemes gondolatokat. Ez bizony hosszú távon reményvesztetté tudja tenni a gondolkodó embert.

Az iskola városi rangja, a múzeumai, a vár, a strand (a nyári 2 hónapban) vonzóvá teszi az idegenek - turisták - előtt, de a helyiek, vagy a korábban beköltözöttek inkább elkívánkoznak. Szórakozási lehetőség (a diszkón kívül) nincs, a fiatalok nem tudnak megfelelő szórakozást találni. Ez az anyagi helyzetükön kívül a lehetőségek hiányán is múlik. A "gyógyászati központ" kivitelezése kriminális, kíváncsi vagyok lesz-e érte felelősségre vonás. Valaki (tervező, kivitelező, műszaki ellenőr) csak tehet róla, hogy az alagsor a vízbefolyás miatt használhatatlan.

Erősen szegregálódó, csökkenő szakiparos réteg, Egy pólusú gazdasági szereplők (Hegyi, Derczó)

Nincs vélemény.

LEÉPÜLŐFÉLBEN

A civis (városi) tudat hiánya! Kevés a politikai színezet nélküli valós mozgósítás ( gyerek szegénység elleni, önképző köri, népfőiskolai jellegű,) Megjelenítődés hiánya Civil Ház, v. Civil Háló támogató, Civilek Napja... Nem tanítják az iskolákban sem a Bodrogköz, sem Hegyalja, sem Zemplén természeti és kulturális értékeit! ( Identitás) Öregedő, magányosodó, szegregálódó településrész! Drasztikusan csökken a képzett, nyelvet beszélő diplomások aránya! Jövedelmi viszonyok - a város nem használja ki geo-politikai adottságait ( 37-es főút,és a vasút vonal közötti, menti ipar területek aktiválása, fejlesztése, funkcióbővítése nem történt meg, agrár logisztikai szerepét feladata a város) Erőteljes a Bodrogközből betelepülő alacsonyan szocializálódott lakosság! A periférikus településrészeknek sincs meghatározó arculata pl. Kispatak (Szabadidőpark, Tájház, Bodrog folyó partja,)

A demográfiai mutatókat inkább majd röpke néhány év múlva,,szociális,képzettségi és jövedelmi viszonyok? ez attól függ,ki melyik társadalmi szegmenshez tartozik a városban,bár ez ma már nem teljes mértékben kötődik a végzettséghez

Elöregedett lakosság, a munkaképes réteg zöme alacsony végzettségű,szociális helyzete rossz, az átlagkereset jellemzően alacsony.

  • A város folyamatosan elöregszik, - a fiatal diplomások elhagyják a várost, - nincs vásárlóközönség,- nincsenek igényes üzletek, - az emberek nem élnek társadalmi életet, - kihalt a város, az emberek bezárkóznak, -"eltűnt" a kisvárosi értelmiség,

Pesszimista, tanulatlan emberek, elhanyagolt, igénytelen városkép!

Nagyon szörnyű látni, h Patak sehova sem fejlődik, vagy ha fejlődik is akkor elég rossz irányba... Munkahely nincs a pályakezdőknek abszolúte h nincs.. Ha lenne munka is, akkor felveszik vkinek az ismerősét, aki semmihez sem ért... Az ismerősömet felvették volna a Móricz koliba nevelő tanárnak, erre felvettek helyette egy olyan embert, aki sportol, épp h megszerezte a fősulin a tanítóit, neki meg szocped-je van meg tanítói, mi ez, ha nem szemétség...

Romló, elöregedő, de a környék viszonylatában még így is egész jónak mondható.

Süllyed

Elszegényedő lakosság, „balkanizálódás” környezet tisztaságában, viselkedésben. Igénytelenség, értelmiségiek bezárkóznak és a primitívség térhódítása jellemző

A 20-as, 30-as korosztály - különösen a magasabban képzettek - jelentős része Budapesten, külföldön él. Ha legalább egy részüket nem sikerül visszacsábítani vagy hasonló státuszú új lakosokat vonzani a város hanyatlása megállíthatatlan. A demográfiai helyzeten javíthat, ha Sárospatak ismét iskolavárossá fejlődik, illetve ha új ipari és szolgáltató cégek jelennek meg a városban.

Látható szegénység, de ez gondolom mindenhol igy van.

Erősen elöregedő, a kevés munkahely miatt elszegényedő,a tanultabb fiataloktól megszabaduló város.

Alig van kulturális lehetőség, mert a lakosság a fenti okok miatt nem érdekelt.

„Városban”: egyre több a cigány és egyre többször kell félni, ha kint hagyunk valamit, ha egyedül engedjük el a gyerekeinket, ha nyitva hagyjuk a kaput. Ezelőtt 15 évvel még nem éreztem ezt.

A városból mindenki menekül. A 20-as és 30-as éveiben járó generáció egészében hiányzik, és a képzettebb emberek sem maradnak itthon, mert nincs megfelelő munkahely, és nincsenek normális munkakörülmények.

Minimum szinten elégé munka az semmi csak azoknak akiknek protekció van ...

A leépülés, a lecsúszás jelei a városon és lakóinak arcán. A szaporodó kínai boltok, a silány, ezért olcsó boltok elterjedése, a választékos, kifinomult és kiegyensúlyozott polgárságot igénylő programok szinte teljes eltűnése mind azt mutatja, hogy szegényedik a város, és ebbe már bele is törődtek jelenlegi vezetői, akikről nem lehet tudni pontosan, volt-e valaha is igényük másra, mint amit teremtettek tehetetlenségükben.

 

A város korfája riasztó dinamikával változik a rossz irányba. Ennek visszafordítása halaszthatatlan feladat bármilyen színezetű városvezetés előtt, mert a makacs statisztikai tények azt mutatják, hogy egy fél évszázadon belül faluvá korcsosulhat városunk.

 

Sárospatak városi funkcióinak megjelenési formái, paramétereik

 

A város önellátásán túl kistérségi funkciókat is ellát változó színvonalon. Az igazgatási funkciókon kívül a kereskedelmi, az egészségügyi, az oktatási és a kulturális élet centruma, szervezője. Bár a rendelőintézetet korszerűsítették, amely esztétikai értékén túl magasabb színvonalú ellátást eredményezett, a szakorvosi ellátás hiányos, távoli városokból jönnek a specialisták heti egy-két alkalommal, ezért a zsúfoltság a tűréshatár fölött van. Komplexebb és jobb szakorvosi ellátásért Miskolcra és Debrecenbe mennek az emberek. A kulturális rendezvények, fesztiválok üde színfoltjai a városban lakók, és a környező települések életének, bár az utóbbi években gondolom forráshiány miatt, tartalmilag szegényebbé váltak, időnként az olcsóbb szórakoztatás felé mozdulnak el. (lehet, hogy igény is erre van nagyobb számban...) A Művelődés Háza és az Újbástya Rendezvénycentrum épületeinek nem megfelelő kihasználtsága és az épületek fenntartása gondolom, nem kis terhet ró a városi büdzsére. Az oktatási intézmények évtizedek óta megoldják a körzet beiskolázási problémáit, mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban. A probléma az egyre csökkenő tanulólétszám, és az ezzel járó finanszírozáshoz szükséges pénzforrások leapadása. A városban ipari létesítmény kis számban található Ezek általában kevés anyagi tőkével rendelkező kisvállalkozások, így helyi adójuk nem sokat lendít a város gazdasági életén.( v.ö.:Prec-Cast-Sátoraljaújhely) A mezőgazdasági tevékenység,különös tekintettel a szőlőművelésre az, amelyből a város és környéke lakosságának jelentős hányada biztosítja(biztosította) a megélhetését, vagy jövedelem-kiegészítésre szolgál. Azonban az elavult géppark, a modern gépek magas beszerzési árai, az üzemanyagköltségek miatt sokan kényszerültek abbahagyni ezt a tevékenységet, parlagon hagyva parcelláikat, amelyek mára néhány vállalkozó egyre nagyobb birtokává váltak... Az idegenforgalom lenne igazából a húzóágazat, hiszen mind a földrajzi, mind a történelmi és szellemi adottság megvan hozzá. Kevés város van olyan szerencsés helyzetben, hogy egy gyönyörű folyót, termálvizes fürdőt, gazdag történelmi emlékhelyeket mondhat magáénak, a sokak által ismert és kedvelt tokaji borvidéken. Ezek az adottságok azonban mintha alvó értékek lennének. Nem vonz annyi turistát, amennyi várható lenne ezen kedvező paraméterek mellet. Az okát nem tudom, csak találgatok...

Sorvadó - nem vonzó - felsőfokú képzés gyenge nyelvi képzések Nem ismertek a pedagógus letelepedési - lakáshoz, álláshoz juttatási - kedvezmények! Diák városi kép nem tükröződik (közösségi terekben, program elemekben)

Gyenge.

Sétáló utca Promenád - Sétányok parkok, közfunkciókkal -a várnegyedben Vonzó időszaki rendezvények - Rákóczi kultusz, történelmi életképek, várjátékok, folyami sportok események jobb kiaknázása! ( Húzó termék kiépítése) Gazdaságfejlesztési negyed ( ipar terület vonzó infrával, közvilágítással, bevezető utakkal, energia ellátással, Vállalkozói Inkubátor Házzal)

Funkcionálisan talán sokat elvisz a kultúra és kevés jut a működő gazdaság fejlesztésére, munkahelyteremtésre - nem közmunkára gondolva itt,ami hozza magával a kiöregedést, fiatalok migrációját a városból

Hiányosak a megfelelő szintű és minőségű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatások, hiányzik a vonzó, élhető és szolgáltató településközpont, a helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, hiányoznak a közterületi fejlesztéseket (városi funkciókat) erősítő tevékenységek, az épület-felújítások, az utak állapota kritikán aluli

.. van hotelje, néhány étterme meg uszodája, de ettől akár még egy igényesebb falu is lehetne...

Kevés.

Közlekedés- város megközelítése vonaton, úton katasztrófa- teljesen leszakadt. Nincs munkahely létrehozásának alap feltétele- ipari park, így a befektetőket inkább elriasztják.

Egészségügy: kielégítő Oktatás: alapfokon közepes, felsőfokon a hagyományokhoz képest gyenge Kultúra: gyenge közepes Ipar: gyenge közepes Vendéglátás: gyenge Közösségi terek működése: messze a lehetőségek alatt

Ha az a kérdés, hogy városként jól funkcionál-e, akkor erős közepes.

Klasszikus értelemben, egyre kevésbé felel meg.

Bölcsőde, óvoda, iskola, rendőrség, szakorvosi ellátás rendben. Jó lenne, ha a szolgáltatóknak lenne ügyfélszolgálati lehetőségük. Akár egy nap, amikor helyben intézhetjük a gázt, áramot, telefont stb.

Sárospatak a 10-15e fő körüli lakosságú magyar városokhoz képest sokféle szolgáltatást nyújt, ezek színvonala viszont sokszor hagy kívánni valót maga után. Nem új intézmények kellenek, hanem a régieket normálisan kihasználni. Sokat javítana az életszínvonalon is.

Jól láthatóan hatékonyan működő város, kisváros létére sok minden megtalálható benne és nagy távolságokat sem kell megtenni egyik helyről a másikra.

Rossz irányú fejlesztés az utak állapota gyalázatos, de a rossz helyen és feleslegesen épülő sétáló utca az fontos . Saújhely másolat ... (csak ott megcsinálták az utakat is)

Főtér, járási központ, egészségügyi centrum. De egyetlen üzlet sincs hétvégén nyitva, üresek a vendéglők, kocsmák és A Művelődés Háza is. Az emberek nem élnek városi életet Sárospatakon, mert nincs hol, és lassan nincs kivel.

Egyfajta értéktérkép elkészítésére lenne szükség, mely alapján meg lehet határozni, hogy hol kell beavatkozni és miképp? Az értéktérkép számba veszi a természeti adottságokat, az épített örökséget, a város szerkezetet, az épületek és terek (életterek) funkcióit, a humán értékeket (pataki kötődésű, nem itt élőket is – lobby), meglévő hálózatokat, azok fejlettségét, az itt élők identitását, kulturális szokásait (igényeit), a turisztika lehetőségeit, stb.

Menedzsmentként működő városvezetés. Sárospatak Rt. minőségbiztosítással, hr-rel, marketinggel.

 

 

Vonzó-e a település? (Mitől vonzó, mitől nem vonzó?)

 

Földrajzi adottságai: folyó, termálvizes fürdő, kulturális és történelmi nevezetességei, a város hangulata miatt vonzó. A nem megfelelő színvonalú és a turisták többségének drága kereskedelmi és idegenforgalmi ellátás miatt kevesen maradnak egy napnál tovább a városban. u.n. egynapos turizmus jellemzi a várost, nincs megtartó ereje az ellátásnak illetve a kínálatnak. A fővárostól való távolság és a katasztrofális közlekedési viszonyok miatti megközelítés sem turizmus-élénkítő tényező.

Vár + Bodrog Nem: Nincs egy városi agóra, sétány, promenád, pusztulnak kihasználatlanok, funkció nélküliek egyes terek.

Esetleg a tiszta levegő és a vár.

Bodrog folyó Várnegyed Rákóczi-Lorántffy- Comenius kultusz Református Kollégium és Könyvtár

Sokkal több munkahelyet kellene teremteni, hogy a sárospataki fiatalok ne kényszerüljenek elköltözni otthonról. Nem megengedni, hogy 1-2 ember kezében legyen minden és ők irányítsák, hogy mely cégek települhetnek Sárospatakra, melyek nem. Sátoraljaújhely sokkal jobban fejlődik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Történelmi múltja,,, utóbbi kérdésre a válasz benne van az előző

Nem vonzó hogy állandó lakos legyen:munkahely nincs, kulturális és szórakozási lehetőség időszakos, rétegszerű. A nagyobb városok megközelíthetősége rossz, közúton ás vasúton is. A zempléni városok és települések nem régióként lépnek fel a turizmusból fakadó lehetőségek területén. Sajnos még a nyári szezon tekintetében is egymásra szerveznek. Élhető, szép, egészséges környezet, de sajnos a fiataljaink tanulmányaik befejeztével a fentiek miatt nem jönnek vissza.

A város híres történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkezik, ami vonzó a turisták számára. Sajnos azonban ez a szubjektív kép nem egyezik meg az objektív valósággal. Ezért vonzereje évről évre csökken, sajnos egyre kevesebb a látogatók száma. A város képtelen élni rendkívüli adottságaival. Nagy bűn ilyen kincset elpazarolni!

Vár, természeti adottságai miatt lehetne vonzó, de ezek igénytelensége, kiépítése, infrastrukturális hiányai miatt viszont nagyon nem vonzó. Aki ilyen messzire ellátogat, ennél többet érdemelne!

Kisvárosi jelleg miatt bizonyos értelemben vonzó. Munkahelyek alacsony kínálata miatt kevésbé.

Vonzó: vár, éttermek, Bodrog folyó Nem vonzó: el van hanyagolva az utóbbi időben, elindult a lejtőn lefelé. Utak minősége romlott, Állomáson a váróterem lepusztult, alig vannak üzletek, fiataloknak kevés a szórakozási lehetőség, nincs munkalehetőség

Múltja van, de jelene? Mi tartja itt a fiatalokat, értelmiséget? Az elmaradottság, leszakadás nagy kihívása. A kevés jobbítani szándékozó tapasztalataira, tanácsaira nem tart igényt a város vezetés. Ilyen sokoldalúak, hogy minden tudás birtokában vannak?!

Turistaként: Vonzó: Vár, Református Kollégium, nyáron a strand és a Bodrog Nem vonzó: ezeken kívül nincs mit csinálni, a vendéglátóhelyek száma kevés, színvonala elmarad a mai igényektől; a város történelmi magja elhanyagolt, nincsenek sétálóutcák, éttermek, kávézók. A fürdő egy strand nem pedig egy télen is vonzó modern wellnes központ. (Télen inkább ciki.) A Zempléni hegyekbe nem vezetnek megfelelő számban turista és bicikli utak. A Bodrog víziturizmus lehetőségei kihasználtsága alacsony. Borturizmus nincs. Gasztronómia szempontból érdektelen. A turisztikai infrastruktúra messze a lehetőségek alatt van. A modern aktív élményeket kereső turisták számára Sárospatak nem létezik. Befektetők számára: Vonzó lehetne az ipari park, ha létezne, de a város vezetése ezzel sem foglalkozik többet, mint a turizmussal. Itt élők számára: Vonzó a léptéke, a történelmi múltja, a fekvése, a zempléni táj. Megnyugtató, hogy alapszinten működik. Nem vonzó, hogy messze a lehetőségei alatt működik. Kevés a munkahely, kevés a működő magán vállalkozás, kevés a kulturális program és kevés közösségi tér és hely.

Nincs nagyléptékű változás évek óta, ami a versenyképességét növelné. Kevés a fejlesztés, ami jövedelemteremtő lenne.

Lehet szeretni a várost, de ha nem lehet benne megélni, mitől lenne vonzó?

Vonzó, mert könnyen kiismerhető és átlátható, hosszútávon viszont nincsenek lehetőségek se sportolási, se kulturális, se semmilyen szempontból.

Amit hiányolok: amikor hideg, esős idő van, jó lenne valahová kimozdulni több gyerekkel. Ami leköti őket és több óráig játszhatnak valahol. A fürdő csak egy szelet, több napon, több órán keresztül kisgyereknek ez nem elég. Valami fedett játszóház, tornaszoba, könyvek, társasjátékok, csúzda, hinta.. Ahol több gyerek ünnepelheti a szülinapját..... Lehet fizetős is.... Németországban, Kecskeméten, Miskolcon, Ózdon már láttam ilyet.

Undorító a városban zajló sétálóutca építése, felháborító a több tíz éves fák kivágása

Mitől lenne vonzó egy elöregedő település, ahol sorban zárnak be a boltok, nincs társaság, és nincs társasági élet? Utazni innen/utazni ide katasztrófa az infrastruktúra miatt, a régebben színvonalas programok fényüket vesztették.

Ezt mindenki döntse el maga. Én itt nőttem fel, legszebb éveim ide kötnek, így nehéz lenne elfogulatlanul állást foglalnom a kérdésben

Vonzó a vár és a strand . Nem vonzóak az útviszonyok mind a 37-es és mind Spatak városán belül is ki akar idejönni eltörni a tengelyeket + gumikat lyukasztani ...

A történelmi múlt. Az ehhez való viszonyulás. A gyermekek tanulmányai az országban. Át kell utazni ha valaki a kalandparkhoz akar eljutni Sátoraljaújhelyben

Vonzó, mert jelentős történelmi események történtek itt, mondhatjuk, hogy szent föld ez itt. Ebből még valami itt lebeg a levegőben, de egyre romlik ez a levegő, erősödik az oroszlánszag. No nem a számtalan oroszlán miatt, azok már elhagyták a várost, hanem az a pár patkány izzadtságszaga érződik már csak, akik méltatlanul álltak (ültek) a helyükre. Nincsenek közösségek, szervezetten, a hatalom által kézi vezérelt sajtóban folyik a helyi társadalom lebontása, ami hosszútávon fog visszavonhatatlan károkat okozni, amelynek néhány jelét már most is érzékelhetjük.

 

Egységes arculat kialakításának és működtetésének itt is meghatározó szerepe van, de mint ahogy az egységes arculatot, úgy a vonzóképességet is csak úgy lehet növelni, ha folyamatos együttműködésben van a menedzsment (városvezetés) az Rt. (város) különböző részlegeivel (oktatás+fenntartók, muzeális intézmények, cégvezetők, állami vezetők, civil szervezetek, egyházak, stb.)

 

Közösségi terek, szolgáltató intézmények, egységek viszonya a város paramétereihez mérten, elhelyezkedésük és számuk megfelelő-e?

 

Térnek alkalmas ki nem használt épületek, helyszínek bősége található! ( Folyópart, sportpályák, tájház, könyvtár, mozi, rendezvényház, múzeum)

Amíg a "nagy beruházások" be nem fejeződnek (pld "agóra"),addig ez a kérdés a levegőben lóg szerintem,,bár hogy minden fejlesztés ésszerűen átgondolt e,az néha kérdéses

Igen

Hiányosak a megfelelő szintű és minőségű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatások, némely szolgáltatás aránytalanul magas számban van jelen, míg mások hiányoznak.( a kereslet-kínálat aránya nincs egyensúlyban)

Egyáltalán nem! Lenne rá lehetőség, vannak szép területek, az iskolakert, a várkert, állapotuk viszont borzalmas! A középületekről nem is beszélve: eleve a látogatót fogadó vasútállomás egyszerűen minősíthetetlen!

Nincs klasszikus főutcája, tere, ami köré kiépülhetne egy vendéglátói környezet. Talán a művelődési ház környéke a legjobb ilyen szempontból, de az is kevés.

Több szórakozóhely kellene és modernebbek. Az éttermekből sok van és nem mind jó

Közösségi terekkel a város jól ellátott, de ezek gyakorlatilag nem töltik be a funkciójukat. Jó példa az Iskolakert, szinte soha nem találkozni ott sétáló emberekkel. A Bodrog parton is szinte csak turistákkal. Az Erzsébet sétány nem működik sétányként. A Város nevezetességeit: Vár, Katolikus templom, régi piactér, református templom, Református Kollégium, Iskolakert össze köthetné egy sétáló utca rendszer, ami kiemelné a város történelmi nevezetességeit átélhetővé tenné történelmi hangulatát. Sajnos ilyen nincs.

Túlközpontosított, de megfelelő.

Nem megfelelő, egyhangú.

Önkormányzati épületek és intézmények állagromlása, a város egyre kevésbé invesztál kulturális programokba, ami a turisták elvesztését is eredményezi

a Várkert és az Iskolakert a város két fontos nevezetességéhez kapcsolódik, így azok távolsága nem mérvadó. Ám az emberanyag, aki megfordul benne (főleg az Iskolakertben), meglehetősen elkeserítő. A közepén álló tornacsarnokot is sikeresen tönkretették, valamint a flóra sem a régi, habár elméletileg védett környezeti helyről van szó...

Nem igazán foglalkozok ilyenekkel

Teljesen Beszürkült minden rendezvényen ugyan azok az arcokat látni - hivatalból kötelező részt vennem - mozgatja az embereket

 

A közösségi terek diszfunkciósan működnek, felülről meghatározott módon, amúgy önkormányzatiasan, ahol a hivatalnok népművelők diktálnak. A közösségi szolgáltatások netovábbja a polgármester szerint a városi ünnepségeken megjelenők számának növekedése. Közösségi szolgáltatás nem működik normálisan. Nem is működhet, hiszen a megfelelő szakemberek nincsenek a rendszerben, másrészről, akik helyettük végzik ma ezt a munkát, információk nélkül teszik azt, hiszen fogalmuk sincs Sárospatak valós, szociális, közösségi eredetű problémáiról. És ha így marad, nem is lesz. Igaz, problémák sem lesznek...

 

Szintén a menedzsmentként működő városirányításnál lehet a helyzet megoldásának kulcsa. A szolgáltató intézmények, a közösségi terek megfelelősége, kihasználtsága, funkcionalitása a minőségbiztosítási rendszerek logikai felépítése mentén biztosítható. (Persze ahhoz kellenek azok a már kiépített kapcsolatok, amik megengedik, hogy célhoz orientálva „kérhessen” a városvezetés, ha az a fejlődés, vagy a színvonal-tartás érdekében szükséges.)

 

 

 

Egyéb közölni valója

 

A város kondícióinak erősítése érdekében megfontolandó lenne a Sátoraljaújhellyel való együttes regionális centrum létrehozása, így a két település között megoszlanának a feladatok, és hatékonyabb működést eredményezhetne.(?) Régi elképzelésem, hogy a főiskola un. szellemi központja lehetne a régiónak, tudományos konferenciák szervezésével(konferenciaturizmus), szakmai átképzések lehetőségének megteremtésével, pedagógus-továbbképzések koordinálásával. Ez által nem kellene a "kreditpontokat vadászó" pedagógusoknak 80-100 km-t utazniuk egy-egy továbbképzésre, ami az egyes embernek fárasztó, az utazás nagy időveszteség és jelentősen növeli a költségeket. (egy-egy előadó utaztatása ésszerűbb, mint a "tömegeké").

A várnegyeden belül egy Kulturális Örökség Negyed létre hozatala- gyűjtemények, kézműves és művészeti kollekciók elhelyezése, úgy Pataki üveg és kerámia Műhely Pataki Kézművesség Műhelye Pataki Könyvek Műhelye Pataki Művészeti Tér

a kultúra városának kell e témában koncepció, azonban nagyon sajnálom, hogy kormányzati csodára várnak képviselőink és próbálkoznak gazdasági koncepció innovatív témázgatásával is,a közmunkán túl,amely egy kissé túl van "siker kommunikálva"

Közel 30 évig éltem Sárospatakon. Ma is elevenen él emlékezetemben az az időszak, amikor nyüzsgött a város, tele volt fiatalokkal, élettel. Soha nem volt kihalt a főutca, a "Kispressó"- ba, "Nagypressó"-ba hétköznap délelőtt v. délután is betértek egy-egy kávéra kollégák, barátnők, barátok. Valóban kisvárosi élet volt jellemző ellentétben a maival. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúra mellett nagyon jelentős rosszabbodás látható az itt lakók identitástudatában. Eltűnt az az értelmiség, amely a kisvárosi élet meghatározója, mozgatója volt. A gazdasági, társadalmi negatív változások következtében olyan mértékben torzultak az értékviszonyok, a morális értékek-normák, hogy többek között a kisvárosi "közösség" eltűnéséhez vezetett.

Sárospatak iskolavárosi hírnevét a 17. 19. századi kollégiumnak köszönheti. Ez egy angol college-hoz hasonló intézmény volt, az akkori európa élvonalában. Innen neves európai egyetemekre mentek tovább tanulni (ma doktorinak megfelelő szintre!) Ezt egy tanító képző soha nem fogja pótolni. Több száz magas képzésre vágyó (részben külföldi) diákot csak magas szintű tudományos és / vagy művészeti képzés tudna vonzani. Nagyon fontos lenne az ipari park korszerű kialakítása és megfelelő marketingje.

Sajnos, amíg az ember a megélhetéséért küzd, nehéz a közügyekkel foglalkoznia (tisztelet a kivételnek)

Az örökség nem elég, azt értelmezni kell a ma számára, és élettel, tartalommal kell feltölteni. Patak unalmas kisváros lett...

Rossz utak, de nagyon felháborítóan rosszak ..

Eltűnt a civil kezdeményezés. A város lakói visszahúzódóak lettek. Félnek Véleményt alkotni. Nem tudják, hogy mi tévők legyenek. Akkor viszont ha számukra megnyugtató a környezet komoly kritikát is megfogalmaznak.

 

Komplex üdülési csomag, közösségi érdekből visszabontva az egyéni érdek. Épített örökség + interaktív kulturális elemek + szabadidős programok. Gyerekek vannak sokan nyáron (nyaralók, nagyinál nyaralók, turista családok) – nekik valami program. A jelenlegi probléma, hogy sok turista csak a nagy parkoló és vár háromszög szeletét látja a városnak

 

Pataki diákok – Öregdiákok előadása a jelenlegieknek (iskolák talán már csinálják!) De! Öregdiákokkal tanácsadó jelleggel (ötletbörze) rendszeresen tanácskozó közösség a város megsegítésére! Lobbi hálózat kiépítésére is kiválóan alkalmas

 

Iskolaváros – diákok bevonása a helyi közéletbe. Fiatalok önszerveződését, érdekérvényesítő képességét elősegítő hálózat kialakítása

 

Cigányok – legalább egy helyben élő cigány értelmiségivel kapcsolatfelvétel, hogy a további teendőkről a megfelelő „szinten” kezdjük el a tervezést. Református Egyház missziós tapasztalata, Szociális Szövetkezet. Vay Miklós Szakiskola, mint terep.

 

 

 

 

 

Milyen látványos elemei fedezhetők fel a gyenge önkormányzati források okozta helyzetnek?

 

Az utak állapota siralmas, a parkok esztétikai színvonala romlott, az intézmények mindegyike forráshiányos helyzetben van, mindenki a túlélésért küzd. A szolgáltatások mennyiségi és minőségi színvonala csökken. A kiskereskedelmi egységek sorra bezárnak, vagy profilt váltva újranyitnak, végül az apadó keresletet nem tudják túlélni.

Utak állapota, nem megfelelő infrastruktúra.

Belső utak rossz állapota, kerékpárút egyáltalán nincs a városban! Be és kivezető vasúti és egyéb közúti közlekedés kapcsolatok - kevés és rosszul szervezett! Ipari területen nincs tűzi víz, szennyvíz, ipari út, gáz, villany és nincs ipari területértékesítés sem! Nincs turisztikai húzó terméke a városnak! A legnagyobb értéke a várnegyed, egy része szociális, lakás, és magán kézben lévő „nemzeti” kincs! Vizi infra egyáltalán nincs! - Kikötő, parti sétány, csónak v. hajó állomás.

Részben az előbbi,más részről a félreirányult felvállalások önkormányzati részről

Város (régió )marketing, utak rossz állapota

A pénz, a forrás hiányt nem lehet mindenre ráfogni!! Nagy mértékben járul hozzá a város siralmas látványához, az élhetetlenné válásához a tudatos stratégia hiánya, a szűkös források, pályázati források ésszerűtlen, nem átgondolt felhasználása, (pld. lásd. jelen sétálóutca)

A lepusztultság, az igénytelen felhasználás, a kapkodás, a szervezetlenség, és átgondolatlanság! Minden tettük, építésük, felújításuk, a pénzek felhasználása ezt sugallja, a belterjesség, a korrupt beruházások pedig egyszerűen minősíthetetlen színben tüntetik fel az egész várost! Gyakorlatilag csak romlik az állapot, ha építenek akkor is!

Nem vagy nagyon kevés...

Állomás- és az utak rossz állapota

A város rendezési terve, amely a fejlesztés hosszútávú megvalósítását szolgálná, nem készül! Kevés pályázati forrást hívnak le, mert nincs önrész. Nincs beruházás, város építése-szépítése elmarad, utak, járdák állapota. Fürdő "fejlesztés" megvalósítása Kereskedelem beszűkülése. Ingatlanok herdálása (Új Bástya, Domján ház) Elkerülő út- híd, stb.

Kátyúk Elvándorlás Eladó ingatlanok számának emelkedése

Gyenge önkormányzati források? RFV több, mint egy milliárdjába került a városnak,a fürdő elhibázott beruházása,a nem érvényesített garanciális javítások kb.50 millió ,stb - lehetne folytatni a felsorolást. Mindezek számomra azt mutatják hogy a lehetséges hiány mellett,a felelőtlen döntéshozás, legalább annyi kárt okozott a városnak!

Lepusztult, borzalmas útviszonyok, omladozó épületek, homlokzatok.

Utak állapota!!!!!!!!!!

Infrastruktúra botrányos leépülése, vandálok/garázdák elleni védelem hiánya stb.

A városvezetők számára eddig is csak a város intézményei jelentették Sárospatakot. Érdekes helyzet elé nézünk, hiszen lassan azok is elfogynak. Már nem vagyunk iskolaváros: Sárospatak városának egyetlen oktatási intézménye sincs. Egyházi, egyetemi, magán intézmények vannak, de azokhoz a fenti okok végett tartalmi kapcsolatok nem fűzik a város jelenlegi, alkalmatlan vezetését.

 

Egyebek!

Egyik ismerősöm így jellemezte nem túl régen a várost: "Sárospatak olyan, mint egy gyönyörű porcelánfigura: az ember úgy érzi, hogy ha megérinti, összetörik és elmúlik a varázs. Igen, ez a varázs akkor múlik el, ha több időt tölt az ember a városban, ami alatt egyre bizonyosabbá válik, hogy olyan napjaink pataki élete olyan,mintha a Rákócziak korában megállt volna az idő". Nem találkoztam még ennél sommásabb értékeléssel/kritikával, amit a magam részéről igaznak vélek.

Szerettem és szeretem Sárospatakot. Most, hogy néhány éve csak gyakori látogatóban térek vissza, látom igazán szürkülését, pusztulását és a szívem vérzik érte!!

Sárospatak az ország egyik legnevesebb, történelmi hangulatú kisvárosa. Csodálatos helyen fekszik, a Zemplén lábánál, a Bodrog partján. Ezek óriási lehetőségek. Ma ennek csak töredéke van kihasználva!

Még rosszabb utak …

 

Infrastruktúra állapota

10 pontból átlag

3,4 pont

Kulturális, épített, természeti értékek, valamint elhanyagoltságuk/nem elhanyagoltságuk foka

4,8 pont

Vonzó-e a település?

4,7 pont

A város élhetőségének foka

3,7 pont

Tisztaság, rendezettség, parkosítás, műemlékek száma, elhelyezkedésük megfelelősége

4,9 pont

Kisvárosi életforma és kisvárosi funkciók viszonyának megfelelősége

4,1 pont