Ön a Patakinfó archívumát böngészi! Ezek az oldalak 2019.november 26-tól már nem frissülnek .

A megújult honlapon újból a kulturális stratégiáról folyik a szó

A megújult honlapon újból a kulturális stratégiáról folyik a szó. Mivel továbbra is az egyoldalú, kontroltalan közlések helye a helyi média kizárólagos használóinak egyetlen létező eszköze és módszere, álljon itt néhány helyreigazítás:

Azt állítják, hogy elfogadták a kulturális stratégiát, amelyen közművelődési szakemberek „hetek óta” dolgoznak.

Ad. 1.

Amit elfogadtak, az nem a kulturális stratégia, mégis annak nevezik, habár maguk is inkább tervként értelmezik a rendelkezésre álló anyagot. Nem érthető!

Ad. 2.

A stratégia három elemének megnevezése szakmaiatlan és valótlan képet mutat a tervezetről, annak szándékairól is. A három említett elem („a várost érintő rendkívüli történelmi és kulturális hagyományok még inkább felszínre kerüljenek, a következő fontos elem pedig a fiatalok által létrehozott kulturális elemek szélesebb megismertetése, ösztönzése az alkotásnak. A harmadik kiemelt területe a koncepciónak a világörökséghez kapcsolódik, azért, hogy a nemzetközileg elismert címhez, kulturális értékek, a lehetőségek kiaknázása is kapcsolódjon”) nem fedi le Sárospatak kulturális megújulásának valódi igényeit. Nem értelmezhető!

Ad. 3.

Hiába nyilatkozza Szvitankó Tamás, hogy „A régi koncepció már elavult.” Nincs régi koncepció. Egy 1999-es Közművelődési rendelet van, amit nem tart be az önkormányzat. Nem érthető!

Ad. 4.

Vérlázító csúsztatás áll a humán bizottság nyilatkozata mögött: „Négy szakaszban készült el a terv, mely során összehívtak olyan intézményeket, nem városi intézményeket, civil szervezeteket és magánszemélyeket is, akik a város kulturális és közművelődési életében részt vesznek. Az ő véleményük alapján állt fel a koncepció váza. Ez a váz állt most össze, ezt fogadtuk el a rendkívüli testületi ülésen, és az erről szóló dokumentumokat írták alá azok az intézmények, civil szervezetek, akik vállalták, hogy véleményükkel és javaslataikkal támogatják ezt a koncepció tervezetet.”

Próbálják legitimálni a speciális közművelődési műhelyben összefércelt dokumentum múltját és jelenét. Mit jelent az, hogy „nem városi intézmény”? Egyházi, állami, civil és magánfenntartású intézményeket? Ezek nem városi intézmények? Milyen értelemben nem azok? – Értelmezhetetlen.

Ad. 5.

Mihez járul hozzá a város vezetése? („A város vezetősége mindezekkel hozzájárul ahhoz a hosszú távú célhoz, hogy Sárospatak élhetőbb környezetet biztosítson az itt lakók számára, továbbá hozzájárul a városban élő népességszám csökkenésének megállításához.”) Értelmezhetetlen!

Ad. 6.

És a menthetetlen káosz: „A koncepció tervezetet tehát elfogadták úgy, hogy a Humán Bizottság felhatalmazást kapott a további projektgyűjtésre. A dokumentum végleges formáját májusra készítik el, addig még feldolgozzák a beérkezett javaslatokat, azután pedig a képviselőtestület elé kerül, aki ha elfogadja, akkor lesz teljes érvényű rendelet.”

Itt végképp széttárja a kezét az olvasó. Most akkor koncepció tervezet, vagy kulturális stratégia? A Közművelődési Tanács Közösségfejlesztő Közművelődési Stratégiáját a „város vezetősége” 2013 tavaszán az asztal alá söpörte azzal a felkiáltással, hogy majd ők alkotnak itt stratégiát 2013 december 31-ig! – Nem sikerült! Talán májusra… és akkor végre teljes érvényű lesz a rendelet, vagy mi, ami most csak félérvényű stratégia, vagy koncepció akkor!! Érthetetlen!

Ad. 7.

Egyre érthetőbb!!