Ön a Patakinfó archívumát böngészi! Ezek az oldalak 2019.november 26-tól már nem frissülnek .

A partnerség időszerű kérdései

Szerző: 
patakinfo

A partnerség időszerű kérdései

„Az igazat mond ne csak a valódit”

A partnerség új tartalma jelent meg a részvételi demokrácia játékban. Ezt még nem mindenki érti.

Mire gondolhatunk: egyenrangúság vállalása - nem kényszerből, de érdekből és önként és meggyőződésből.
Jelképesen: szemtől szembe és nem le és felfelé nézve.

A képviselő ebben a játszmában nem a hatalom arroganciáját kell, hogy képviselje, hanem a szolgálat alázatát. – Aki erre nem képes az nem alkalmas ilyen típusú (nép)képviseletre.

A civilnek a tudatlanságot kell felszámolni, és tájékozatlanságából eredő arroganciát kell levetni – aki erre nem képes az nem alkalmas partnernek.

Mert az arrogancia minősít, bármely oldalról jelenik meg az együttműködés során. Csak ebből az alapállásból kezdhetünk a képviseleti és részvételi demokrácia értelméről és építéséről beszélgetni.

Partnerek vagyunk, de nem hallgató, hanem egyenrangú, együttműködő partnerek. Sokszor kell elmondani, mert bizonyára sokszor hallhatjuk még az „alkalmatlankodó civilek” minősítést.

A civilek közötti kapcsolatról, együttműködésről:

Időszerű magasabb osztályba lépni. A Sárospataki Civil Kerekasztal megalakulása ezt jelenti.

Partnerségünk próbája, és etikája, hogy a pártpolitikát kizárjuk szövetségünk munkájából. Lezárult már annak értelmezése, hogy politizálhat-e a civil szervezet.

A helyi politikában a közösséget képviselni, a közösség érdekében munkálkodni, hangot adni a civil fórumokon megfogalmazott javaslatoknak – ez politizálás, a helyi ügyekben való aktív és cselekvő részvétel.

Pártokkal szövetkezve politikai nagygyűlést szervezni azonban nem a mi feladatunk. A civil szervezetnek nem az utcán kell véleményt nyilvánítani, mert alapszabályunk tiltja.

Ezt megtehetjük magánemberként, de nem szervezetünk képviseletében.

A törvényt nekünk tisztelni akkor is kötelességünk, amikor mások nem ezt teszik. Nekünk, mint pártpolitikától mentes közösségnek, partnerként kell viselkednünk minden oldal felé, s tartanunk kell magunkat vezérlő eszménkhez: a közérdek mindenek előtt.

Időszerű kérdés, hogy legfontosabb partnerünkkel, az önkormányzattal való együttműködésünk létrejöhessen, és úgy hozzuk létre, hogy az védett és fejlődőképes legyen.

Tennünk kell, hogy a legyintő, passzív polgárok közül mind többen váljanak cselekvővé. Nem csak rajtunk múlik? Tudatnunk kell, hogy az erőnk egyik forrása az elégedetlenség, másik az elhivatottság.

Egyetlen választott képviselőnk sem engedheti meg magának, hogy eljátssza azt a bizalmat, amelynek birtokában szolgálhatja a közösséget. Partnerként viselkedni intelligencia kérdése. Vannak, akik nem értik, vagy félreértelmezik, és a vélt hatalom illúziójában akaratukat próbálják érvényre juttatni. Veszélyes így játszani a demokráciát. Mert a játék lényege, hogy azonos szabályok érvényesek mindenkire. Ezen a téren a civil kontroll négyévente befolyásolhatja a polgárok döntését.

A bizottságokban való tervezett részvételről: Amíg a delegáltak csak meghívót kapnak (vagy azt sem, hiszen „az ülések nyilvánosak”) és az előterjesztés anyagát nem, addig ez formális együttműködés és díszpinty a civil delegált.

Közösen kell tanulnunk, hogy mozgósítani tudjuk azt a társadalmi tőkét, amelyet az emberek akarata jelenít meg.

És végül a partnerség talán rendhagyónak tűnő formájáról:

Nekünk úttörő szerep jutott sok területen.

Ezt a vékony jeget erősítenünk kell közösen. Ki vitatná, hogy az pataki társadalom sokszínű, nagyon nagy értékekkel rendelkezünk. Ezért, akik partnerségre törekszenek velünk, tapasztalhatják: sok szemünk van, ha látni kell, sok a kezünk, ha tenni kell, s nincs bennünk félelem, ha szólni kell. Mert mi a királyi többes jogos használói vagyunk. Sosem a magam véleménye a fontos, mert sokkal bölcsebb és hitelesebb a mi véleményünk, javaslatunk. Nekünk erős kontrolunk a közösség: kiderül hitelességünk, ha tenni kell – hányan állnak velünk együtt a gátra?

A partnerségnek mindig lesznek időszerű kérdései, mert a kapcsolat lényegéből fakad, hogy újabb kérdések várnak válaszra. Ha jó úton haladunk, ezek a kérdések egyre célirányosabbak lesznek, a rájuk adott válasz közmegelégedést vált ki.

A pataki civil összefogás ereje nem szavakból fakad, hogy mi képesek vagyunk egymástól és együtt tanulni és építeni a demokráciát ebben a városban. … mert van mit tenni!

Ezért minket nem igazgathat fortélyos félelem – mi a cselekvő, tanuló, együttműködő civil kontrollt ajánljuk partnereinknek.

Nincs bennünk félelem, és ne legyen egyetlen civil társunkban sem. Mert nem a hatalommal kell párbeszédet folytatnunk, hanem a partnerünkkel, akik úgy, mint mi a közösség szolgálatára szegődtek. Mi segítünk a szolgálat sikeres teljesítésében, de fenntartjuk a kérdezés jogát.